Co přináší rozšíření Portálu veřejné správy o Portál občana
Portál občana, který rozšiřuje Portál veřejné správy, se do budoucna stane hlavním kontaktním místem mezi občanem a státem. Pomoci mu v tom má připravovaný zákon o právu na digitální služby. Co portál umí dnes a jak se k němu dostanete?

Co je to Portál občana

Portál občana je inspirovaný podobnými portály pro služby eGovernmentu, jaké známe ze zahraničí. V Estonsku je to například portál eesti.ee. Do budoucna se má stát jediným elektronickým kontaktním místem mezi občanem a státem. V tuto chvíli ještě existuje celá řada dílčích digitálních služeb eGovernmentu, které musíte používat na separátních portálech, což značně snižuje přehlednost těchto služeb, ale také informovanost občanů o jejich existenci a jejich užívání. Každá ze služeb eGovernmentu má totiž zcela jiné uživatelské rozhraní. Zákon o právu na digitální služby by přitom měl pomoci v tom, aby všechny služby eGovernmentu byly u nás přístupné z jednoho místa, tak jak je to obvyklé v zahraničí.

Dva způsoby přístupu

Portál občana je určen pro všechny občany České republiky. V současné době se k němu však dostane jen zlomek z nich. Je to proto, že pro přístup k portálu potřebujete mít zřízenu buď datovou schránku (zřízení je na libovolném CzechPOINTu zdarma), nebo elektronický občanský průkaz a příslušnou čtečku i software.

Elektronický občanský průkaz je automaticky každý občanský průkaz vystavený od 1. července 2018. Pokud máte občanský průkaz vystavený dříve, budete si ho muset za novou eObčanku vyměnit. To můžete na libovolném městském úřadě obce s rozšířenou působností. Za výměnu občanského průkazu zaplatíte 200 Kč a na novou eObčanku si počkáte nejvýše 30 dní.

Vše na jednom místě

Portál občana v současné době nabízí následující skupiny služeb.

Přístup do datové schránky je výrazná pomoc pro občany, kteří tak nemusejí zbytečně hledat obsah své datové schránky na samostatném portálu mojedatovaschranka.cz. Velkou výhodou je, že občané, kteří jsou zároveň OSVČ či statutárními orgány právnických osob, si do portálu mohou připojit i více datových schránek najednou.

Přístup k dokladům je další užitečná funkce. V současné době zde vidíte svůj občanský průkaz, cestovní pas a řidičský průkaz, přičemž vás portál automaticky upozorní i na blížící se konec platnosti některého z dokladů.

Velmi důležité jsou služby eGovernmentu. Každý občan si může navolit digitální služby státních institucí, krajů i měst, k nimž bude moci prostřednictvím portálu přistupovat. Z mnoha tisíc služeb eGovernmentu, které v Česku existují, jich je tu k dispozici zatím 13. Lze však předpokládat, že po schválení zákona o právu na digitální služby se tento počet velmi rychle a výrazně zvýší. Využití některých těchto služeb je možné pouze při přihlášení přes eObčanku.

Přístup k vašim údajům, které o vás stát eviduje, je další důležitá funkcionalita. Máte zde k dispozici výpisy dat ze základních registrů. V budoucnu by navíc měla přibýt možnost tyto údaje editovat či doplnit. Občané na portálu také vidí, ve kterých informačních systémech veřejné správy jsou údaje evidovány, přičemž u každého systému jsou kontaktní údaje na úřad, který systém spravuje.

Konečně poslední funkcí jsou elektronická podání, kde portál sdružuje všechny služby dříve známé jako CzechPOINT@home. Ty i zde zůstávají bezplatné, takže není problém získat z pohodlí domova například výpis z rejstříku trestů či z bodového hodnocení řidiče, což jsou systémy, jejichž data jinak nejsou veřejně k dispozici. Prostřednictvím portálu navíc můžete podat žádost o informace nebo udělit souhlas o poskytnutí vašich údajů z registru obyvatel jiné právnické či fyzické osobě.

Připraveno na budoucnost

Portál občana už od svého spuštění počítá s budoucím rozvojem. Již teď obsahuje sekce pro elektronickou zdravotní knížku a přístup k vaší zdravotní dokumentaci. Příslušná služba eGovernmentu však v tuto chvíli neexistuje.

Z IT pohledu je ovšem důležité, že celý portál je budován jako modulární systém, kam by neměl být sebemenší problém přidávat libovolné další služby eGovernmentu a případně i další možnosti přihlášení prostřednictvím jiných elektronických identit.