Zákon o právu na digitální služby prošel celým legislativním procesem
Ještě nedávno nepředstavitelné se podařilo. Zákon o právu na digitální služby prošel oběma komorami parlamentu a svůj podpis připojil i prezident. Jde o zcela přelomovou skutečnost, mimo jiné i proto, že návrh zákona vznikl mimo exekutivu, na půdě komerční sféry pod gescí ICT Unie.

Jiří Táborský

Na konečné podobě zákona navíc vznikla zcela unikátní shoda napříč politickým spektrem, díky níž se podařilo zákon schválit v rekordním čase a nyní je již zákon platný a v horizontu několika dní i účinný. To všechno za méně než rok. A přitom jde o jednu z největších změn v digitalizaci veřejné správy v posledních letech.

„Ve druhé části zákona, to znamená v oblasti úpravy vybraných platných zákonů, jsme museli přistoupit na některé kompromisy. Nicméně i tak mohu říct, že se nám podařilo posadit vytvoření takových podmínek a možností, které mohou Českou republiku po několika letech opět vrátit na přední příčky v Evropě a opět se stát konkurenceschopnou, právě efektivním využitím potenciálu digitalizace,“ říká prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček.

Dalším krokem ze strany ICT Unie teď bude hlavně pomoc státu v implementaci zákona. „Energii a nenahraditelnou odbornou erudici členů ICTU věnujeme znovu státu a zpracujeme doporučení, jak by měly odpovědné orgány veřejné správy přistoupit k samotnému provedení zákona a jaká opatření by postupně měla být přijata a realizována,“ dodává Zajíček.

Na půdě ICT Unie proto aktuálně vzniká pracovní skupina, která do konce března 2020 zpracuje a předloží doporučení k:

• vytvoření Katalogu služeb

• tvorbu digitálních služeb

• odstranění bariér, které dosud brání zavedení sdílených služeb a sdíleného užívání ICT

• implementační plán strategických projektů sdílených služeb

Práce ICT Unie na digitalizaci ČR tedy ještě zdaleka nekončí. Její členové učiní maximum proto, aby byla nově založená práva občanů řádně naplněna a aby celý proces modernizace a digitalizace veřejné správy opět neusnul.

„Za hladký dosavadní průběh bych rád poděkoval zejména poslancům a senátorům Parlamentu ČR. Ti totiž zareagovali až neskutečně pozitivně a stali se reálnou hybnou silou celého procesu a to napříč sněmovnou i Senátem,“ uzavírá Zajíček.